การใช้คำสุ่มเพื่อหาความคิดสร้างสรรค์ เป็นเทคนิคหนึ่งของการสร้างแพร่งความคิด ที่ได้กล่าวไว้ใน entry ก่อนหน้าค่ะ วิธีการมีดังนี้
- กำหนดปัญหาหรือหัวข้อ
- เลือกคำนามอย่างสุ่มเพียงคำเดียว ซึ่งหามาจากสื่อไหนก็ได้ เช่น พจนานุกรม นิตยสาร เป็นต้น
- ให้ใช้คำนั้น อย่าเปลี่ยนคำเด็ดขาด
- มองหาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับคำนั้น
- ประยุกต์แนวคิดเข้ากับปัญหา
- หาไอเดียใหม่ให้ได้มากที่สุด แล้วพิจารณาเลือกด้วยความเหมาะสม

ยกตัวอย่างเช่น แก้ปัญหาเกมออนไลน์ กับคำสุ่ม คือ ละคร
ไอเดียที่ได้ คือ เกมออนไลน์ที่เป็นลักษณะเกมละคร เช่นให้ผู้เล่นสามารถเลือกสวมบทบามใดกอได้ในละคร มีพล็อตเรื่องให้เลือก เก็บแต้มว่าคั่ยแสดงดี สมบทบาทมากกว่ากัน เป็นต้น

กลยุทธ์การหามุมมองที่หลากหลาย กลยุทธ์นี้มีอยู่ 2 เทคนิคค่ะ
- การระดมสมอง (Brainstorming) เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และเชื่อว่าทุกคนคงคุ้นเคยวิธีนี้เป็นอย่างดีค่ะ เราจาได้ใช้วิธีนี้ เช่น การทำงานร่วมกัน การประชุมออกข้อคิดเห็น เป็นต้น ลักษณะของการระดมสมอง มีดังนี้
@ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
@ ยิ่งแปลก ยิ่งดี
@ ห้ามวิจารณ์
@ ปริมาณต้องมาก่อน
วิธีนี้มีข้อเสียค่ะ ตรงที่แต่ละคนมักไม่ยอมรับความคิดเห็นจากผู้อืน หันมาปกป้องตัวเอง นั่นก็เท่ากับว่า การระดมสมอง ก็ไม่มีประโยชน์ ดังนั้นจากการเสนอความคิดด้วยปาก หากลองเปลี่ยนมาเป็นเขียนลงกระดาษ แลัวสับเปลี่ยนกันดู แสดงความคิดเห็น ลงในนั้น น่าจาเป็นวิธีการที่ได้ผลมากกว่าเนาะ

อ๋อ เกือบลืมไป แถมท้ายแล้วกันค่ะ แบบว่าขณะที่กำลังระดมสมองนั้น ห้ามวิจารณ์ด้วยคำต่อไปนี้
+ ไม่ได้ผลหรอก
+ ความคิดนี้ดีก็จริง แต่...
+ แล้วใครจะทำเล่า
+ เราเคยลองทำมาแล้ว
+ ไม่เห็นจาเข้าท่าเลย
+ ถ้าความคิดนี้ดีจริง คงมีคนคิดมาก่อนแล้ว (นี้สำคัญค่ะ เราอย่าดูถูกความคิดตัวเอง)
+ คุณมาผิดทางแล้ว

- การคิดแบบหมวก 6 ใบ เป็นการคิดในทุกมุมมอง เหมือนการสับเปลี่ยนหมวกตามแต่ละสี ซึ่งบ่งบอกถึงความคิดในแต่ละด้าน หมวก 6 ใบ มีดังนี้
@ หมวกสีขาว แทนความคิดเห็นในด้านของความเป็นจริง ข้อเท็จจริง
@ หมวกสีเหลือง แทนความคิดเห็นในแง่บวก
@ หมวกสีเขียว แทนความคิดของไอเดียที่สร้างสรรค์
@ หมวกสีแดง แทนความคิดด้านความรู้สึก
@ หมวกสีเดำ แทนความคิดในแง่ลบ
@ หมวกสีน้ำเงิน แทนความคิดของการควบคุม
หากเราได้สวมหมวกใบไหนแล้ว ก็ให้แสดงความคิดเห็นตามสีของหมวกนั้น แล้วสับเปลี่ยนหมวกไปเรื่อยๆ จะทำให้เรามองเห็นมุมกว้างของปัญหานั้น ทำให้เราสามารถหาไอเดียจากมุมมองหลายๆ ด้านนี้ได้ค่ะ

Comment

Comment:

Tweet