กลยุทธ์การเชื่อมโยงอย่างอิสระ เป็นแนวความคิดเชิงนวัตกรรม ที่มีการดึงเอาศาสตร์หลายแขนงเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ เช่น การนำเอาแนวคิดโครงสร้างของเปลือกไข่ มาเป็นแบบอย่างการสร้างตึกในลักษณะแนวโค้ง ที่เป็นเช่นนั้น ก็เพราะว่า หากเราจับเปลือกไข่ในแนวตั้ง แล้วบีบในลักษณะการกดทับ ไม่ว่าเราจะส่งแรงเท่าไหร่ เปลือกไข่กอไม่มีวันแตกออกมา เนื่องจากความโค้งนั้นทำให้ผ่อนแรงที่ส่งมาถึงค่ะ ดังนั้นจึงเอาแนวคิดนี้ มาสร้างเป็นตึกที่มีความแข็งแรงนั่นเอง ^^

สำหรับกลยุทธ์นี้มีเทคนิคทั้งหมด 3 เทคนิคค่ะ คือ
1. แพร่งความคิด เป็นจุดที่เกิดจากการบรรจบกันของศาสตร์ต่างๆ ที่มีความหลากหลาย เกิดเป็นแนวคิดมากมายมหาศาสที่เรียกว่า 'นวัตกรรม'
2. คิดเฉพาะทาง เป็นการผลักดันศาสตร์ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งที่แน่ชัด เกิดเป็น 'นวัตกรรมเฉพาะทาง' ขึ้นมา เช่น นวัตกรรมของหุ่นยนต์ที่ผลักกันให้มีการทำงานคล้ายมนุษย์
3. คิดผสมผสาน เป็นแนวคิดของศาสตร์ใดๆ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน นำมารวมกัน เกิดเป็น 'นวัตกรรมผสมผสาน' เช่น การสร้างตึกที่มีช่องระบายอากาศจำนวนมาก เพื่อลดการใช้พลังงานจากแอร์คอนดิชั่น แนวคิดนี้ได้มาจากจอมปลวกค่ะ เนื่องจากจอมปลวกมีรูพรุนจำนวนมาก อากาศมีการถ่ายเทตลอด พวกปลวกจึงอยู่ได้ไม่ร้อนนั่นเอง

การสร้างแพร่งความคิด
สิ่งแรกที่เราต้องคำนึงคือ กรอบค่ะ กรอบเป็นสิ่งที่กีดขวางการเชื่อมโยง ทำให้เราไม่สามารถคิดเชื่อมโยงกับศาสตร์ที่ไม่เกี่ยวข้องกันได้ เช่น ม้าหมุน กับ ความต้องการน้ำ ดูเหมือนว่าจะไม่เกี่ยวข้องกันใช่มั่ยค่ะ นั่นเพราะเรามีกรอบ คิดว่าม้าหมุนเป็นเครื่องเล่นเด็ก แล้วมาเกี่ยวอารายกับความต้องการน้ำใช้ อืม... หากเราสามารถคิดก้าวข้ามกรอบได้ อย่างตัวอย่างนี้ก็สามารถคิดได้ว่า ม้าหมุนสามารถดัดแปลงเป็นเครื่องสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ โดยให้เด็กมาเล่นม้าหมุนด้วยความสนุกสนานนั่นเอง

การกำจัดกรอบ หรือสิ่งกีดขวาง
- พยายามรู้จัก พูดคุย สื่อสารกับบุคคลที่อยู่นอกศาสตร์ตนเอง จะทำให้เรารู้จักศาสตร์อื่นๆ เพิ่มมากขึ้น ช่วยเพิ่มแนวคิดหรือนำมาประยุกต์ใช้ในศาสตร์ของเราได้
- พยายามทำกิจกรรมอื่นๆ ที่เราไม่เคยทำมาก่อน

สิ่งทีสำคัญสำหรับการสร้างแพร่งความคิด คือ การหาลักษณะร่วมกันของแต่ล่ะศาสตร์ พอหาได้แล้ว เราจะสามารถคิดประยุกต์ เกิดเป็นแนวคิดใหม่ขึ้นมาค่ะ การทำเช่นนี้ เรียกว่า การอุปมาอุปไมย (Analogy)

ยกตัวอย่างเช่น ผีเสื้อ และ คอมพิวเตอร์ มีสิ่งที่เหมือนกัน คือ
- ผีเสื้อมีสัสัน เหมือนกับที่คอมพิวเตอร์มี
- ผีเสือมีหลายชนิด คอมพิวเตอร์ก็มีหลายประเภท
- ผีเสื้อมีการบินที่อิศระ เหมือนกับความสามารถของคอมพิวเตอร์ที่ไม่ขีดจำกัด
เป็นต้น

เป็นงั่ยค่ะ คั่ยที่กำลังตันอยู่กับปัญหา อยากเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงอารายก็ตาม การคิดแบบนี้ ก็เข้าท่าดี ใช่มั่ยเอย....

Comment

Comment:

Tweet

น่าเอาไปทำบ้าง แต่อ่านละก็ยังงงๆ
สมองชักจะแย่ละ

#1 By ~ Silver Mist ~ on 2009-01-31 16:58